Κοινωνία

Τοποθέτηση Γιώργου Θερμού για το αδιέξοδο στο σχέδιο πόλης Νυδριού-Μεγάλου Αυλακίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε  η τοποθέτηση του Γιώργου Θέρμου,  χημικού μηχανολόγου, περιβαλλοντολόγου  και για χρόνια δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Eλλομένου  στο μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο  για το σχέδιο πόλης Νυδριού-Μεγάλου Αυλακίου.  Ο κύριος θερμός αναφέρθηκε  σε παραλείψεις […]