Κοινωνία

Τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής

Τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής απαρτίζουν οι: Πρόεδρος ο αντιδήμαρχος Σπύρος Λύγδας Μέλη: Γιάννης Λιβιτσάνος Ευτύχης Ζουριδάκης Νίκος Τυπάλδος Νίκος Αργυρός Ειρήνη Βλάχου Τάσος Γαζής Περδικάρης Αθανάσιος Νίκος Γαζής