ΔΛΤ: Καθορισμός τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα, νερό και ρεύμα σε Λευκάδα και Μεγανήσι

Σύμφωνα με την απόφαση για το 2021:

Το αντάλλαγµα χρήσης χώρων των χερσαίων ή εξοµοιούµενων ζωνών λιµένων αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ.Λ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων για το έτος 2021 καθορίζεται  σε 35 €/τ.µ., πλέον τέλους χαρτοσήµου 3% επί του ανταλλάγµατος, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του τέλους και εισφοράς ΕΚΟΕΜΝ 3% επί του ανταλλάγµατος.

. Καθορίζεται το αντίτιµο χρήσης νερού από τους πυργίσκους παροχής νερούρεύµατος του ∆.Λ.Τ.Λ. σε € 3,00/m3

.Καθορίζεται  το αντίτιµο χρήσης ρεύµατος από τους πυργίσκους παροχής νερού ρεύµατος και άλλες εγκαταστάσεις του ∆.Λ.Τ.Λ. σε € 0,50/kwh.

.Καθορίζεται το αντίτιµο χρήσης ρεύµατος από τους πυργίσκους παροχής νερούρεύµατος του ∆.Λ.Τ.Λ. για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία και τα ηµερόπλοια σε € 0,30/kwh.

.Καθορίζεται  το αντίτιµο χρήσης ρεύµατος από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε € 0,30/kwh.

About Παναγιώτης Κουνιάκης 8925 Articles
Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αρχισυντάκτης του LefkadaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91.6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*