Υιοθεσία παιδιού: Τρίμηνη άδεια μετ’ αποδοχών και για τους ανάδοχους γονείς

Τρίμηνη άδεια δικαιούνται πλέον όσοι υιοθετούν ή γίνονται ανάδοχοι γονείς. Σύμφωνα με διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας διοίκησης», προβλέπεται πως για δημοσίους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) χορηγείται άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών.

Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Επίσης, στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των ανωτέρω διευκολύνσεων, χορηγείται άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου».

Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται.

Γονική άδεια στον ιδιωτικό τομέα

Την αύξηση της άδειας πατρότητας από 2 σε 14 ημέρες και τη δυνατότητα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού -διάρκειας 6 μηνών- και στους δύο γονείς, προβλέπει το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στις εργασιακές αλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γονική άδεια ανατροφής του παιδιού αυξάνεται στους 6 μήνες και μπορούν να την πάρουν και οι δύο γονείς, ενώ σήμερα έχει διάρκεια 4 μηνών, είναι άνευ αποδοχών και μπορεί να την πάρει μόνο η μητέρα. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα στην άδεια, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών (σήμερα είναι μέχρι 6 ετών).

Οι δύο πρώτοι μήνες θα είναι πληρωμένοι από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι άνευ αποδοχών. Βασική προϋπόθεση ο εργαζόμενος γονέας να έχει συμπληρώσει έναν χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Τη νέα γονική άδεια ανατροφής του παιδιού δικαιούνται στο διπλάσιο γονείς διδύμων, τριδύμων κ.λ.π για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Πηγή: Flash.gr

About Ομάδα Σύνταξης 86486 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*