Συνεδριάζει η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πρόσκληση “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” 14B.6a.27.2  «Δράσεις

ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς

απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων

Νήσων και Βορείου Αιγαίου»

Εισηγητές: Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών ΕΕΤΑΑ για την Περιφέρεια Ιονίων

Νήσων

Κατερίνα Τάσση,  Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωργία Θεοχαροπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ταβουλάρης Ανδρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 1. Αρμοδιότητες στο νησιωτικό χώρο – Πολιτική προστασία και νησιωτικότητα.

Εισηγητής: Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου, Μέλος Δ.Σ.

ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Στήριξη νεοσύστατων Δήμων.

β) Μελέτη-Σχέδιο κατανομής κάθε στήριξης αναλογικά σε όλους τους Δήμους της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης  Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,    Μέλος Δ.Σ.

ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

    Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνεργασία με ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των Δήμων Ιονίων Νήσων-Υλοποίηση

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ-ΙΝ και ΕΕΤΑΑ.

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης

β) Οργάνωση και μηχανοργάνωση υποστηρικτικών υποδομών της Οικονομικής

Υπηρεσίας της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &

Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»-

Προγραμματισμός Δράσεων
β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»-

Προγραμματισμός περιοδικών Εκθέσεων
γ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση

Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εφαρμογή

Ψηφιακής Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

2014-2020.
β)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ.

πρωτ. 1202-13/12/2019 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB» με τίτλο:

«Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREG  V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

γ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων

της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 755-28/08/2019 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB»

με τίτλο: «Υπηρεσίες Κατάρτισης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής

Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

δ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων

της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 801-26/11/2018 σύμβασης  για το Έργο «CRAFT LAB»

με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC

«Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

ε)   Έγκριση 2ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων

της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 884-21/10/2019 σύμβασης για το Έργο «CRAFT LAB»

με τίτλο: «Εξοπλισμοί Εργαστηρίων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής

Συνεργασίας INTERREG  V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

στ) Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων

της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 682-01/08/2019 σύμβασης  για το Έργο «4PLUS» με τίτλο:

«Προμήθεια ενός GIS Enabled Making Decision Platform», στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα –

Αλβανία 2014-2020».

ζ)   Έγκριση Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών για το Έργο CRAFT LAB
i)  Προμήθεια προθηκών προβολής των προϊόντων των εργαστηρίων 4.000€
ii) Προμήθεια προωθητικού υλικού 4.000€

η)  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων

υπηρεσιών τεκμηρίωσης και υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου

«CULTURALION», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

      Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση αδειών προσωπικού άνευ αποδοχών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

 

 

 

 

About Παναγιώτης Κουνιάκης 8238 Articles
Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αρχισυντάκτης του LefkadaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91.6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*