ΕΕ: Νέα μέτρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης – Προστασία των συνόρων

Θεσπίζεται μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκω

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) ενισχύεται όσον αφορά το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό του. Επιπλέον, διευρύνεται η εντολή του για την υποστήριξη δραστηριοτήτων των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων, τις επιστροφές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ο νέος κανονισμός θα ενσωματώσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του.

«Η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων έχει ουσιαστική σημασία για τη διατήρηση της πλήρους λειτουργίας του χώρου Σένγκεν και για την αποδοτική και ανθρώπινη διαχείριση της μετανάστευσης. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα επιτρέψουν στον Frontex να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών για τον έλεγχο των συνόρων, τις επιστροφές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες».

Μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων

Προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεκτική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, ο Frontex θα έχει στη διάθεσή του μόνιμο σώμα.

Το σώμα αυτό, το οποίο θα συγκροτηθεί σταδιακά, θα έχει αποκτήσει μέχρι το 2027 έως 10.000 μέλη επιχειρησιακού προσωπικού. Θα περιλαμβάνει μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού του Frontex και των κρατών μελών υπό καθεστώς είτε μακροπρόθεσμης απόσπασης είτε βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης, καθώς και εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, που θα διατηρηθεί έως το τέλος του 2024.

Επιστροφές

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα επιτρέπουν στον οργανισμό Frontex να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιστροφής.

Ο οργανισμός θα παρέχει στήριξη κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία και σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η στήριξη θα καλύπτει όλους τους τομείς της επιστροφής, από την προετοιμασία έως τις δραστηριότητες επιστροφής και τις δραστηριότητες μετά την επιστροφή και μετά την άφιξη.

Συνεργασία με τρίτες χώρες

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα βοηθήσουν να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες, παρέχοντας στον οργανισμό ευρύτερο πεδίο δράσης και επιτρέποντας τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων με χώρες πέραν των γειτονικών.

Πηγή: ethnos.gr

About Ομάδα Σύνταξης 77123 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*