Διασυλλογικό κείμενο που αφορά αλλαγές στο χώρο της παιδείας

Μετά από ένα κύκλο διαδικασιών και αποφάσεων

το παρακάτω κείμενο  στηρίζουν:

  • Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας «Α. Σικελιανός»  
  • Η Ένωση  Συλλόγων Γονέων  και Κηδεμόνων Λευκάδας
  • Οι Σύλλογοι διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, Βασιλικής και Μαραντοχωρίου.
  • Τα  ΔΣ  Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου , Βασιλικής και Σφακιωτών.

Το  κείμενο έχει ήδη επιδοθεί στον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Λευκάδας και οι υπογραφές διαμαρτυρίας που έχουν συλλεχθεί θα σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας.

Το Υ.ΠΠΕΘ. στις 10 Φεβρουαρίου 2016  καταθέτει μία αιφνίδια τροπολογία, μέσω της οποίας «φιλοδοξεί» να αλλάξει ριζικά το υπάρχον σκηνικό στην εκπαίδευση.

Η τροπολογία αυτή μεταξύ άλλων αναφέρει για τα Τμήματα  Ένταξης τα εξής: «Σκοπός των Τ. Ε. είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους.»

Αυτό αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο των Τμημάτων Ένταξης σε πρώτη φάση, ενώ μελλοντικά υπάρχει ο κίνδυνος να καταργηθούν Ειδικά Δημοτικά Σχολεία – Ειδικά Νηπιαγωγεία – Ειδικά Γυμνάσια και γενικότερα αναδιαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας των γενικών σχολείων.

Ο ειδικός παιδαγωγός του Τμήματος Ένταξης θα είναι ο μόνιμα περιπλανώμενος εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πηγαίνει από τάξη σε τάξη ή ακόμη και από σχολείο σε σχολείο, στην προσπάθειά του να στηρίξει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία.

Τι θα προλαβαίνει άραγε να κάνει ο ειδικός εκπαιδευτικός, αξιολόγηση, εξατομικευμένη παρέμβαση, συμβουλευτική;

Το Υ.ΠΠΕΘ. χρησιμοποιώντας έννοιες όπως «συνεκπαίδευση 1 », « συμπερίληψη 2 »,«προώθηση της ένταξης», «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» επιχειρεί να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές μέσα στις τάξεις των γενικών σχολείων, χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό.

Αν θέλουμε να εφαρμοστεί η ενταξιακή πολιτική επί της ουσίας και να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους, απαιτούνται ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη νομοθεσία αλλά κυρίως σε πρακτικό και οικονομικό επίπεδο.

Άραγε πόσο εφικτό είναι να εφαρμοστεί η συμπερίληψη ατόμων με ανομοιογενείς εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις γενικών σχολείων 20 – 25 μαθητών, όπου ακόμη και το τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί δυσκολεύεται να παρακολουθήσει;

Πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν δύο ή και τρεις εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα μέσα στην ίδια τάξη (εκπαιδευτικός τάξης – εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης – εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης) ;

Ποιος μας εγγυάται ότι η συνύπαρξη όλων αυτών των εκπαιδευτικών στην ίδια τάξη δε θα προκαλέσει την αναστάτωση και την αποδιοργάνωση των μαθητών;

Πόσο εύκολο είναι ένας μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρία στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης του, να μη βιώσει την απόρριψη και την περιθωριοποίηση, αφού θα βρίσκεται σε συνεχή σύγκριση της απόδοσής του με την απόδοση των συμμαθητών του;

Είναι σε θέση το Υ.ΠΠΕΘ. στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία να στηρίξει οικονομικά και υλικοτεχνικά το θεσμό της συμπερίληψης;

Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η άκριτη υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών του εξωτερικού στην εκπαίδευση (συμπερίληψη), χωρίς προηγούμενη ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών της χώρας μας και χωρίς συστηματικό έλεγχο συνεπειών και αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί επιπόλαιη και να αποβεί επικίνδυνη για τη δημόσια εκπαίδευση.

Η Ειδική Αγωγή ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί με περίσσεια σοβαρότητα και υπευθυνότητα προς όφελος όλων των μαθητών.

 


1.Ο όρος συνεκπαίδευση (integration) είναι η διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρία αλληλεπιδρούν κοινωνικά με τους συνομηλίκους τους και συμμετέχουν ως ένα βαθμό σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η αφομοίωση του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρία γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής καταφέρνει να ακολουθήσει το αναλυτικό πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του σχολείου γενικότερα.

 

2.Ο όρος συμπερίληψη (inclusion) προϋποθέτει την αναδιάρθρωση του σχολείου με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας μπορούν να ενταχθούν, χωρίς όμως να αφομοιωθούν, εξασφαλίζοντας ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.

About Ομάδα Σύνταξης 84457 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*