Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης τη Μ. Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

 Τη Μ. Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00 μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 2ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 • Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε προγράμματα INTERREG IPA II CROSS-BOTDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020” και ειδικότερα στην με αριθμ. πρωτ. 300103/ΜΑ426/11-02-2016, 1η πρόσκληση για στρατηγικά έργα.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «”Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας”»,προϋπολογισμού 1.510.000,00 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/  Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης  για το έργο «Αποκατάσταση στέγης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου – Προμήθεια υλικών », προϋπολογισμού 10.000,00 € ( με ΦΠΑ).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, της Μητρόπολής Νικοπόλεως και Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση στέγης καθολικού Ιεράς Μονής Αβάσσου», προϋπολογισμού 24.600,00 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και ΤΟΥ Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας Δήμου Πωγωνίου (Προμήθεια σωλήνων – πλαστικής δεξαμενής 5 μ3)»,προϋπολογισμού 9.200,00 € και ορισμό και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης Αηδονοχωρίου» προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση δώματος κτιρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και ΤΟΥ Δήμου Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋπολογισμού 17.835,00 € και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιανών Δήμου Ζηρού », προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλαινίου PE Φ/90/16 Atm για το Δήμο Ζηρού », προϋπολογισμού 45.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Ύδρευση οικισμού Φανερωμένης Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • .Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η, α/α3): «Λατομείο ασβεστολιθικών πλακών, στη θέση Ακρινή Τζούμα της Τ.Κ. Πιστιανών του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας.»Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Φώτιος Φώτης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7Η,α/α1): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση [Υπαγωγή στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ (IPPC)], η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», της Τ.Κ. Φιλοθέης του Δήμου

Αρταίων».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι   ο κος Κωνσταντίνος Μίχας του Παύλου».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού          Σχεδιασμού Π.Η.).

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία A2, ομάδα 5η, α/α 3):«Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Λαιμός Στρούγκας της Τ.Κ.

Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και             λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Νικόλαος Γέπης.(εισήγηση Δ/νση        Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία A2, ομάδα 7η):«Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 26.480 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 1061 Ζ, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ε Πασσαρώνος , Δήμου Ζίτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Γεώργιος Ζώης. εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού

Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 

 

  

About Βασίλης Κούρκουλας 11920 Articles
Ο Βασίλης Κούρκουλας καλύπτει την επικαιρότητα για τo PrevezaToday.gr και καθημερινά με τα ρεπορτάζ του παρουσιάζει όλες τις τοπικές εξελίξεις.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*