Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας την Τετάρτη 30-9-2015

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 30/9/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: {Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας}, προϋπολογισμού 24.100,00 €.

2. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: {ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ }, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, έως την 30/11/2015.

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

6. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή παράτασης σύμβασης χρόνου του ειδικού λογαριασμού που προέκυψε στην υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.

7. Αποδοχή ένταξης των Δομών του Δήμου Πρέβεζας στην αριθ. πρωτ. 2100/16-7-2015 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εργαζομένων για την υλοποίηση του προγράμματος.

8. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της Απελευθέρωσης της Πρέβεζας.

9. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση της Internet σύνδεσης του κτηρίου της πρώην Λαϊκής Αγοράς.

10. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Ιατρικό παράδοξο», του πρεβεζάνου συγγραφέα Σπυρίδωνα Μπρίκου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

11. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Ένωση Αστυνομικών Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης Ν. Πρέβεζας και διάθεση Πίστωσης για την εκδήλωση αυτή με θέμα το “Μεταναστευτικό”.

12. Έγκριση έναρξης λειτουργίας του τομέα εκμάθησης παραδοσιακών χορών του Δήμου Πρέβεζας. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής , για το έτος 2015 – 2016.

13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ,Δήμου Πρέβεζας.

14. Συγκρότηση Οργάνου Διοίκησης του ΚΑΠΗ και λοιπών προνοιακών υπηρεσιών.

15. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ .

16. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

17. Έναρξη λειτουργίας του ΚΔΒΜ ( Κέντρου Δια Βίου Μάθησης), για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 – 2016 και έκδοση δελτίου τύπου.

18. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Κατωπόδη ).

19. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Φατούρου ).

20. Διακοπή μίσθωσης & εκ νέου εκμίσθωση ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ στον οικισμό Μεγαδένδρο, Τοπικής Κοινότητας Μυρσίνης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

21. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης και Χρήστου Κοντού στην πόλη της Πρέβεζας.

22. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 405/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση <ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ> αριθ. -7-, Τ.Κ. Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

23. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

About Βασίλης Κούρκουλας 11920 Articles
Ο Βασίλης Κούρκουλας καλύπτει την επικαιρότητα για τo PrevezaToday.gr και καθημερινά με τα ρεπορτάζ του παρουσιάζει όλες τις τοπικές εξελίξεις.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*