Κοινωνία

Ανανέωση αδειών Υπαίθριου Εμπορίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ο Δήμος Λευκάδας, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί […]