Ιόνιο

Πιο κοντά τα υδροπλάνα στο Ιόνιο

Από Πάτρα, Κέρκυρα, Παξούς θα γίνει η αρχή το 2019 Πιο κοντά φαίνεται ότι είναι πλέον η λειτουργία των υδατοδρομίων στη χώρα μας. Μπορεί το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του δικτύου με τέσσερα υδροπλάνα που ξεκίνησε […]