Κοινωνία

Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκάδας «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: Ανακοίνωση για την απόφαση του ΣτΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Η δικαιοσYνη στην υπηρεσIα της κερδοφορIας των μονοπωλιακΩν ομΙλων ΑπΟφαση ΣυμβουλΙου της ΕπικρατεΙας για κατΑργηση κυριακΑτικης αργΙας Η ελπΙδα βρΙσκεται στους αγΩνες των εργαζομΕνων! Η επίθεση της μεγαλοεργοδοσία […]