Πολιτισμός

Παρασκευής Κοψιδά-Βρεττού: Το παιδί και η φύση του-Προς μια ποιητική παιδαγωγική (εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2019).

Κυκλοφόρησε μόλις το νέο βιβλίο της άξιας φιλολόγου, διδάκτορος Φιλολογίας και Επίτιμης Σχολικής Συμβούλου κ. Παρασκευής Κοψιδά-Βρεττού, με τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τίτλο: «Το παιδί και η φύση του-Προς μια ποιητική παιδαγωγική» (εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2019). […]