Ιόνιο

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης: Μια ουσιαστική «παράλειψη της περιφερειακής αρχής!- Του Παναγιώτη Ποζίδη Περιφερειακού Συμβούλου Ιονίων Νήσων

Στο άρθρο 179 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, με τίτλο: «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» αναφέρεται ότι: Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 […]