Ελλάδα

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι Από 01 Απριλίου αρχίζει η θερινή περίοδος και αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Κατά τη θερινή περίοδο, από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής […]