Πολιτισμός

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση οικείας Ζαμπελίων προϋπολογισμού 1.000.000.000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπεγράφη σήμερα, 9/9/2019, από το Δήμαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαμπο Καλό και τον κ. Γεώργιο Ανδριανόπουλο, Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η εργολαβική σύμβαση του […]