Κοινωνία

Ένταξη μικρού Ιχθυοτροφείου στον Άξονα Προτεραιότητας προστασίας περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια νησιά”

  Εντάχθηκε με απόφαση της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η Πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά». Το […]