Κοινωνία

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας ύψους 460.000 με ΦΠΑ. Εκ νέου δημοπράτηση!!

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το υπ’ αριθμ. 17/29-04-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων   Αριθμ. απόφασης 351-17/29-04-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ […]