Κοινωνία

Πρόσθετη αποζημίωση σχολικών καθαριστριών!!

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2020   Θέμα: «Πρόσθετη αποζημίωση για πρόσθετη παροχή εργασίας απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον καθαρισμό για όσο διάστημα υφίστανται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19»     Αξιότιμοι κ.κ. […]