Κοινωνία

Επιστολή της Ένωσης Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας στον Δήμο Λευκάδας για το σχέδιο πόλεως Νυδριού-Μ. Αυλακίου

Κύριοι, Ήρθε σε γνώση μας η  εισήγηση  της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Δήμου Λευκάδας) στην επιτροπή ποιότητας ζωής στην  συνεδρίαση της 27/4/2020   για το θέμα  :«Απόφαση περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς […]