Κοινωνία

Ανακοίνωση για δικαιούχους δελτίων μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  (Κ.Ε.Π.)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥΣ […]