Κοινωνία

Ανακοίνωση της ΕΑΥΛ Λευκάδας για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών..

Οι συνάδελφοι και περισσότερο το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό κλήθηκαν για ακόμα φορά σε διάστημα ενός μήνα (10-11/10/2020 και 12/11/202) να αντιμετωπίσουν το μείζον πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο […]