Κοινωνία

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), […]

Κοινωνία

Προτάσεις του Αγωνιστικού Μετώπου για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ύδρευση του Νησιού…

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α.ΜΕ.Λ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Μετά τη πρόσφατη Λαϊκή Συνέλευση στους Τσουκαλάδες, που ήταν αποτέλεσμα της κινητοποίησης των κατοίκων και έγινε για το μεγάλο πρόβλημα της ανεπάρκειας του […]

Κοινωνία

Με αποκλειστικό θέμα την υδροδότηση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη. Ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), […]

Κοινωνία

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις […]

Κοινωνία

Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου το δημοτικό συμβούλιο. Ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, […]

Κοινωνία

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα στερεά απόβλητα. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) […]

Κοινωνία

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ζωντανά από τον Prisma 91,6…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ       Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ […]

Κοινωνία

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο…

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»   Μετά την ματαίωση της 4ης «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  λόγω έλλειψης απαρτίας  και σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του […]

Κοινωνία

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου το Δημοτικό συμβούλιο. Ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας […]

Κοινωνία

Ακούστε την κρίσιμη συζήτηση για για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας. ON DEMAND

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της […]