Κοινωνία

Έρχεται περιβαλλοντικό “χαράτσι” στους λογαριασμούς του νερού στη Λευκάδα

Με κοινή απόφαση των συντονιστών των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων  Νήσων Σύμφωνα με την απόφαση το Περιβαλλοντικό κόστος, στην ΛΑΠ Λούρου (EL0546) που βρίσκεται στο Υ.Δ. Ηπείρου (EL05), για το έτος […]