Πολιτική

Δήλωση Αντιδημάρχου Καστού Χαράλαμπου Γιαννούτσου.

Με την ανάθεση των καθηκόντων μου ως Αντιδήμαρχου Καστού , θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία της ψηφοφορίας και ιδιαίτερα αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους . Μαζί με […]