Κοινωνία

Νέα παραταση (11η) της παράδοσης του έργου “Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών” στην Βασιλική!

Με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Λευκάδας Σύμφωνα με την εισήγηση η νέα παράταση μεχρι τις 30 Ιουνίου του 2020 γιατί  μέχρι σήμερα ενέργειες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αποπληρωμή της […]