Κοινωνία

Κάλεσμα για ενημέρωση για το Κτηματολόγιο από το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Τσουκαλάδων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Το τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Τσουκαλάδων Λευκάδας, καλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής, σε  Λαΐκή  Συνέλευση το Σάββατο 17/11/2018 και ώρα 19:00 στο καφενείο του  […]