Κοινωνία

Επαναπροσδιορισμός θέσης και ορίων ακινήτων-Προβλήματα και προτάσεις. Του δικηγόρου Ξενοφώντα Γράψα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   Με αφορμή τα θέματα, τα οποία έχουν ανακύψει σχετικά με τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων σε τμήματα των Κτηματολογικών Ενοτήτων Αλεξάνδρου, Απόλπαινας, […]