Κοινωνία

Απάντηση καταγγέλοντος στην ανακοίνωση του ΚΤΕΛ

Νέα απάντηση τoυ καταγγέλοντος για παραβατική συμνπεριφορά του ΚΤΕΛ Λευκάδας όσον αφορά την μεταφορά μικρών ζώων.. Είναι σαφές πως ο κύριος από το ΚΤΕΛ, προσπαθώντας άτσαλα να καλυφθεί έχει φτάσει να παραποιεί και την ίδια […]