Αναλυτική ενημέρωση Χαράλαμπου Καλού για τον τρόπο της σύνδεσης της Λευκάδας. Ποιοι τρόποι εξετάζονται..

Σημαντική ενημέρωση για τις εξελίξεις υποθαλάσσιας ζεύξης και το μοντέλο που θα ακολουθηθεί έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός.

Όπως είπε κατά την τελευταία του επίσκεψη στο υπουργείο στην Αθήνα ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και  επιγραμματικά να ανέφερε  ότι στις 26 Φλεβάρη του 2020 εκδόθηκε από το τμήμα συντονισμού και παρακολούθησης αρχαιολογικών ερευνών η έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης επί των εναλλακτικών λύσεων.

“Επίσης έγινε διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και για το λόγο αυτό εκπονήθηκε συγκεκριμένη μελέτη εναλλακτικής σύνδεσης της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο.

Λόγω του ότι η περιοχή του έργου είναι περιοχή Natura εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη και εναλλακτικές λύσεις και έγινε η σύνταξη του φακέλου προκαταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων προκειμένου να γίνει η συλλογή των γνωμοδοτήσεων ώστε να ζητηθεί η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.

Σε αυτό το φάκελο προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων ερευνήθηκαν τα ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα και των ακτών της Λευκάδας, οι εναλλακτικές λύσεις και τρόποι κατασκευής, ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης, και άλλα στοιχεία τα οποία ανέφερε.

Τις επόμενες ημέρες όλα αυτά τα στοιχεία θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία της διεύθυνσης περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΚΑ.

Επισήμως πρέπει να πούμε ότι εξετάζονται δύο λύσεις, είχαν διερευνηθεί τρεις εξετάζονται οι δύο.

Η μία η λύση είναι η γνωστή υποθαλάσσια και η δεύτερη λύση που εξετάζεται είναι η ζώνη διέλευσης να βρίσκεται νοτιότερα εκτός της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα με διάνοιξη νέου οδικού τμήματος στην Αιτωλοακαρνανία μέχρι την Περατιά και ζεύξη της νήσου μέσω γέφυρας και συμβολή στην επαρχιακή οδό Λευκάδας Νυδριού κοντά στο Καλλιγόνι.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται στη Λευκάδα να έρθουν υπηρεσιακοί παράγοντες προκειμένου όλα τα ζητήματα που αφορούν την ζεύξη της Λευκάδας με την Ηπειρωτική χώρα να αναλυθούν.

Να σας ενημερώσω ότι οποιαδήποτε λύση κι αν προκριθεί, το έργο θα είναι είτε δημόσια επένδυση, είτε με την μέθοδο των πληρωμών διαθεσιμότητας.

Αναφορικά με τις πληρωμές διαθεσιμότητας, είναι ένας από τους τρόπους χρηματοδότησης όπου μέσω αυτών ο ανάδοχος Και διαχειριστής του έργου θα λαμβάνει ένα μίσθωμα από το δημόσιο όταν καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές ποιότητας κατά τη λειτουργία του οδικού αυτού άξονα.

Καθότι οι πληρωμές διαθεσιμότητας καταβάλλονται κατά τη λειτουργία του έργου, ο ανάδοχος έχει κίνητρο να το ολοκληρώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα εγείρει η τοποθέτησή μου αυτή διάφορα ζητήματα στο λαό της Λευκάδας η διαβεβαίωση η οποία υπάρχει είναι ότι η κατεύθυνση του Υπουργείου ανεξάρτητα από το ποια δίοδο θα ακολουθηθεί είναι να μην υπάρχουν διόδια.

About Παναγιώτης Κουνιάκης 8904 Articles
Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αρχισυντάκτης του LefkadaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91.6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*