Στην τρίτη θέση -ανάμεσα σε 107 καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας- αξιολογήθηκε ο Μιχάλης Διακομιχάλης για τη διδασκαλία Λογιστικής στο Ε.Α.Π.

Τιμητική θέση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πρέβεζα,  και για το Πανεπιστήμιο συνολικά, αποτελεί η 3η θέση στην οποία αξιολογήθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Μιχαήλ Διακομιχάλης, ανάμεσα σε 107 συνολικά υποψηφίους από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, για τη διδασκαλία του μαθήματος Λογιστική (ΔΕΟ25) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).  Η αξιολόγηση αυτή αφορά στο διάστημα των Ακαδημαϊκών ετών 2020-2023.

Στον ίδιο πίνακα κατάταξης εμφανίζονται και άλλα μέλη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων, σε επόμενες θέσεις και συγκεκριμένα στην 37η, στην 66η και στην 67η .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*