Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγασή της, θα πραγματοποιήσει η Δ.Ο.Υ Πρέβεζας

Φωτο: MagicFocus

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί
μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ.
Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής
επιφάνειας περίπου 1.847 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλεως της
Πρέβεζας. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα (12) έτη και το ανώτατο όριο μηνιαίου
μισθώματος ορίζεται το ποσό των 10.804,95 €. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-07-2020
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο Διαύγεια με
ΑΔΑ:6ΥΚΝΗ-1Φ8 και στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο Προϊστάμενος
Κύρλας Παντελεήμων

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*