Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα στερεά απόβλητα. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Prisma 91,6..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ. θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Αλλαγή θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά της Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι επίκειται ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, που ανατρέπει τον ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

About Παναγιώτης Κουνιάκης 8924 Articles
Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αρχισυντάκτης του LefkadaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91.6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*