Άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Πρέβεζας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 & 2 του Ν. 2696/99 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
2. Τις από 10/01/2019 προφορικές αναφορές των Α.Τ. Ζηρού και Τ.Τ. Πρέβεζας.

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού που κινείται στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Πρέβεζας, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός),

Γ. Την υπ’αριθμ. 2514/1/274 από 09/01/2019 Απόφασή μας(ρύθμιση κυκλοφορίας).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αίρουμε την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που ίσχυε με ανωτέρω (Γ) σχετική μας, καθόσον πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

α) Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στα Α.Τ. Ζηρού & Τ.Τ. Πρέβεζας.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*