Αποψη: Πέντε τάσεις στην εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις

Η ​​σημασία της εφαρμογής δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική ευθύνη είναι κάτι που έχουν αγκαλιάσει πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Η εικόνα της επιχείρησης βελτιώνεται σημαντικά, ενώ η συμπεριφορά των καταναλωτών και συνεργατών επηρεάζεται θετικά. Επιπλέον, αυξάνεται η αφοσίωση των εργαζομένων καθώς και η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι, λοιπόν, ένα είδος επένδυσης που φέρνει αποτελέσματα όταν γίνεται με στρατηγική τρόπο. Η επιχείρηση που κάνει καλό σε άλλους κάνει και στην ίδια καλό!

Πώς εντάσσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής ευθύνης στη στρατηγική τους και πώς μετράνε το κοινωνικό τους αποτύπωμα;

Γιατί πλέον οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, επενδυτές και εργαζόμενοι θέτουν ψηλά τον πήχυ της βιώσιμης ανάπτυξης;

Η πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) στην Ευρώπη για τις τάσεις στις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων αποκάλυψε ενδιαφέρουσες τάσεις και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα παρουσίασε παραδείγματα και καλές πρακτικές. Η έρευνα αξιολόγησε σε βάθος 475 εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης (εταιρικής υπευθυνότητας) και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι εταιρείες ανήκουν κυρίως σε 8 κορυφαίους επιχειρηματικούς τομείς: οικονομικές υπηρεσίες, κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, διακίνηση και αποθήκευση, χημικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια.

Η καινοτόμος έρευνα περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση των σημαντικότερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους επικεντρώνονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς και των πρακτικών που υιοθετούνται σχετικά με τη μέτρηση του κοινωνικού τους αποτυπώματος στην κοινωνία, εργασία και οικονομία. Εξετάζονται, επίσης, η επίδραση που έχει η ευρωπαϊκή οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων, καθώς και τα standards που επιλέγονται αλλά και η ένταξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ην. Εθνών (SDGs) στη στρατηγική των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Οι πέντε κύριες τάσεις και προκλήσεις που ανέδειξε η έρευνα περιλαμβάνουν:

1. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τείνουν να επικεντρώνονται και να δεσμεύονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, ανεξαρτήτως τομέα και χώρας. Οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αποδοτικότητα, την υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα και τη βελτίωση του κοινωνικού τους αποτυπώματος.

2. Η υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ην. Εθνών (SDGs) έχει προχωρήσει με γοργό ρυθμό στην Ευρώπη. Σημαντικό ποσοστό των εκθέσεων περιλαμβάνει ήδη συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους στόχους και αναμένεται ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων θα εντάξει τους στόχους στη στρατηγική και στις πρακτικές τους εντός των επόμενων πέντε ετών.

3. Η σημασία της διαφάνειας στα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και η δημιουργία εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας αυξάνονται σημαντικά, χαρίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, ακεραιότητα και αξιοπιστία. Από την πληθώρα προτύπων που είναι διαθέσιμα, το 55% των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν χρησιμοποιούν το πρότυπο του Global Reporting Initiative (GRI), που βελτιώνει σημαντικά τη διαφάνεια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

4. Στην Ευρώπη, η πλειονότητα των εκθέσεων (76%) βιώσιμης ανάπτυξης δεν συμπεριέλαβε την εξωτερική διασφάλιση και συνεπώς δεν παρουσιάζει το επίπεδο αξιοπιστίας που θα μπορούσε να επιτευχθεί.

5. Η μέτρηση του κοινωνικού αποτυπώματος, παρά τη δέσμευση των επιχειρήσεων, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Παρόλο που υλοποιούνται δεκάδες πρωτοβουλίες για δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις και ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ, δεν δίνεται η αντίστοιχη έμφαση στην αποτύπωση της κοινωνικής αλλαγής που έχει επιτευχθεί και αρκετές φορές στην ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως η εταιρική υπευθυνότητα, όταν γίνεται στρατηγικά και στοχοθετημένα, αποδεδειγμένα αυξάνει την εμπιστοσύνη προς την επιχείρηση και συμβάλλει θετικά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί ώστε η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με εξαίρεση μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, να αντιληφθεί την ευρύτερη σημασία και επιρροή της.

* Ο κ. Νίκος Αυλώνας είναι πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE).

Πηγή: Καθημερινή

About Ομάδα Σύνταξης 84463 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*