Δήμος Λευκάδας:Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών στο Δημοτικό Κτηνιατρείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΈΜΑ: «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη κτηνίατρο»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη κτηνίατρο τις εργασίες στείρωσης ,εμβολιασμού και καταγραφής των αδέσποτων ζώων του Δήμου Λευκάδας, (έκτακτα περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στο Δημοτικό Κτηνιατρείο) για το έτος 2017 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος  αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Λευκάδας.

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει το αρ.πρωτ.εσ.596 ηλεκτρονικό αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ιδιώτη  κτηνιάτρου.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00€ με το ΦΠΑ με τις αντίστοιχες ενδεικτικές ποσότητες και τιμές ανά κατηγορία. Δείτε περισσότερα [εδώ].


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΈΜΑ: « Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών  στο Δημοτικό Κτηνιατρείο Δήμου Λευκάδας»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη κτηνίατρο τις εργασίες στείρωσης ,εμβολιασμού και καταγραφής των αδέσποτων ζώων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο για το έτος 2017 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος διαχείρησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Λευκάδας.

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει το αρ.πρωτ.εσ.595 ηλεκτρονικό αίτημα για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€ με το ΦΠΑ με τις αντίστοιχες ενδεικτικές ποσότητες και τιμές ανά κατηγορία. Δείτε περισσότερα

About Ομάδα Σύνταξης 80438 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας