Απέρριψε την πρόταση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ για εκ περιτροπής εφημέρευση των χειρουργικών τομέων ΓΝ Πρέβεζας και ΓΝ Λευκάδας το διοικητικό συμβούλιο του ΓΝ Πρέβεζας.

Έκτακτη συνεδρίαση με βασικό θέμα την πρόταση της 6ης ΥΠΕ για εκ περιτροπής εφημέρευση του Χειρουργικού Τομέα των Νοσοκομείων Πρέβεζας και Λευκάδας πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πρέβεζας. 

Διαβάστε το πρακτικό της συνεδρίασης όπως αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι στην Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας υπηρετούν τρείς ειδικευμένοι ιατροί, εκ των οποίων, ο ένας ιατρός απουσιάζει με αναρρωτική άδεια για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η εφημεριακή κάλυψη της κλινικής με χειρούργο ιατρό για όλες τις ημέρες του μήνα.
2. Το γεγονός ότι στο αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας υπηρετούν δύο ειδικευμένοι ιατροί, με αποτέλεσμα επίσης να μην καθίσταται δυνατή η εφημεριακή κάλυψη του Νοσοκομείου με αναισθησιολόγο ιατρό για όλες τις ημέρες του μήνα.
3. Το με αρ. πρ. 5483/05-02-2016 έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας «σχετικά με εφημέρευση ΓΝ Λευκάδας και ΓΝ Πρέβεζας».
4. Το με αρ. πρ. 7387/17-02-2016 έγγραφο της της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας «σχετικά με εφημέρευση Χειρουργικού Τομέα του ΓΝ Λευκάδας και ΓΝ Πρέβεζας».
5. Την με αρ. πρ. 5/22-02-2016 απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γ.Ν. Πρέβεζας «σχετικά με προβλήματα εφημεριακής κάλυψης της Χειρουργικής κλινικής και του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Πρέβεζας».
6. Τα κοινοποιημένα έγγραφα του Νοσοκομείου Λευκάδας από τα οποία φαίνεται ότι σχεδόν στο σύνολό τους τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου Λευκάδας δεν εφημερεύουν όλες τις ημέρες του μήνα.
7. Ότι δεν είναι δυνατή η εκ περιτροπής εφημέρευση των Χειρουργικών Τμημάτων των δύο Νοσοκομείων Πρέβεζας και Λευκάδας επειδή δεν γίνεται εσωτερική εφημέρευση, δηλαδή τις ημέρες που δεν θα εφημερεύει το συγκεκριμένο νοσοκομείο οι νοσηλευόμενοι ασθενείς δεν καλύπτονται ιατρικά και πρέπει να μεταφερθούν στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής (επικίνδυνη) η νοσηλεία των ασθενών.
8. Ότι η δύναμη νοσηλευόμενων ασθενών που εμφανίζουν σήμερα τα Χειρουργικά Τμήματα των Νοσοκομείων Πρέβεζας και Λευκάδας είναι σε χαμηλά σχετικά επίπεδα.
9. Το γεγονός ότι, εάν ενισχυθεί με ιατρικό προσωπικό το Χειρουργικό Τμήμα του Γ. Ν. Πρέβεζας (Χειρούργο και Αναισθησιολόγο) μπορεί να εφημερεύει σε καθημερινή βάση με δυνατότητα νοσηλείας πλέον των περιστατικών που σήμερα νοσηλεύονται στα δύο Νοσοκομεία. Είναι γεγονός ότι ο εργαστηριακός τομέας (ακτινολογικό, αξονικός τομογράφος) του Γ.Ν. Πρέβεζας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, καθώς επίσης ότι τα τμήματα Παθολογικό και Καρδιολογικό καλύπτουν εφημεριακά το σύνολο των ημερών του μήνα και οι λοιπές χειρουργικές ειδικότητες λειτουργούν ικανοποιητικά.
 Μετά από διαλογική συζήτηση Ομόφωνα αποφασίζει
1. Όπως αιτηθεί άμεσα η πρόσληψη δύο επικουρικών ιατρών ενός Χειρούργου και ενός Αναισθησιολόγου ώστε στοιχειωδώς να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργεία του Χειρουργικού τμήματος του Γ. Νοσοκομείου Πρέβεζας.
2. Όπως προταθεί, προσωρινά και μέχρι την πρόσληψη των προαναφερόμενων ιατρών, το ιατρικό προσωπικό του χειρουργικού – αναισθησιολογικού τμήματος του Γ. Ν. Λευκάδας να πραγματοποιεί εφημερίες στο Γ.Ν. Πρέβεζας, στο οποίο θα νοσηλεύονται και όλα τα περιστατικά του Χειρουργικού Τμήματος του Γ. Ν. Λευκάδας.

About Μιχάλης Μίχος 1375 Articles
Δημοσιογράφος, Μέλος της ΕΣΠΗΤ, Αρχισυντάκτης του PrevezaToday.gr, παρουσιάζει καθημερινά το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Prisma 91,6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*