Ιωάννινα: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Διπλή είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, μεθαύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Στις 19.00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Ειδική – όπως χαρακτηρίζετε- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την  Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) έτους 2014, του Δήμου Ιωαννιτών και εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα.

Στις 20.00 θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που ακολουθεί:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

11-11-2015

ΩΡΑ  20.00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και Δήμου Ιωαννίνων για  την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος».

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 238/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο Σ.Υ.Δ.Λ.Ι.

 

 1. Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων, για το 2015 και για κάθε έτος εφεξής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.

 

 1. Έγκριση χώρου τοποθέτησης γλυπτού, δωρεάς του Ιταλού καλλιτέχνη Francesco Moretti.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων: α)Βελτίωση – αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου, β)Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ.Κ. Λιγγιάδων και της εργασίας «Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου μοναστηριών της Νήσου Ιωαννίνων».

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ).

 

 1. ‘Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2015.

 

 1. Έγκριση επιστροφής ποσού στην Τράπεζα Ελλάδος (επιβολή ποινικής ρήτρας) και διάθεση πίστωσης.

 

 1. Λήψη οριστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για διαπραγμάτευση προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός Ειδικών σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών».

 

 1. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για Προμήθεια Καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, 2016-2018.

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών εργαζομένων.

 

 1. Έγκριση κατ’ αρχήν παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Μπιζανίου στο Ίδρυμα Ελληνισμού Αμερικής.

 

 1. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού στην περιοχή Νέα Ζωή – Μέλανδρα του Δήμου Ιωαννιτών (Αθανασία Λούλα) – (Α.Ο.Ε. 786/2015).

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Επικαιροποίηση της αριθ. 614/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  για την ίδρυση  Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης της Υγείας – ΚΕΠ Υγείας από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση της αριθ. 10/11-06-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Ισολογισμός ΔΕΠΕΙ 2014».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Λαόσογλου, Πρόεδρος

 

 1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων».

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων».

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 1. Κατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄κατανομή).

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής:  κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 

 1. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της πράξης: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας».

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής:  κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 

 1. Αλλαγή κατηγορίας προϊόντων στην επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών, της κας Γεωργανάκη Σεβαστής.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση info kiosks από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε προτεινόμενα σημεία, στα πλαίσια της πράξης “STONE AND TRADITION”.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 

 1. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.623.532,05 € με Φ.Π.Α. (23%) του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Λογγάδων» του Δήμου Ιωαννιτών».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Κουτσελιού».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παραδοσιακού κέντρου στο Δ.Δ. Περάματος».

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής».

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Αρχιτεκτονικά και Η/Μ στην υπό διαμόρφωση οδό Σπηλαίου (Β΄ Φάση) Δ.Δ. Περάματος».

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Κοσμηράς από χώμα σε χόρτο» .

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης στο Δ.Δ. Νεοχωρόπουλο με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων».

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Αναπλάσεις Πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης  και  Φωτισμός  Διατηρητέων Κτιρίων».

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων».

 

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFONE A.E.» (Πάροχος) και με Ανάδοχο Εκσκαφής την εταιρεία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (INTRAKAT)»,στην περιοχή Καρδαμίτσια.

 

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFONE AE» (Πάροχος) και με Ανάδοχο Εκσκαφής την εταιρεία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (INTRAKAT)», στην οδό Εκτελεσθέντων– Φίλιου – Τάτση – Τσιάρα».

 

 1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΤΕ A.E.» (Πάροχος) και με Ανάδοχο Εκσκαφής την εταιρεία «ARTEMIS ITS» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

 

 1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδας».

 

 1. Έγκριση χορήγησης 5η παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του      χαράς».

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 1. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα και του Ειδικού Συνεργάτη κ. Γ. Αντωνίου, στις Βρυξέλλες.

 

About Βασίλης Κούρκουλας 11920 Articles
Ο Βασίλης Κούρκουλας καλύπτει την επικαιρότητα για τo PrevezaToday.gr και καθημερινά με τα ρεπορτάζ του παρουσιάζει όλες τις τοπικές εξελίξεις.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*