Ανακοίνωση για την απόφαση της συνόδου κορυφής της ΕΕ με θέμα το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ επιβεβαιώνουν ότι καμία φιλολαϊκή λύση δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε για το προσφυγικό -μεταναστευτικό ζήτημα, στα πλαίσια της ΕΕ. Οι αποφάσεις της Συνόδου δίνουν απόλυτη έμφαση στη διατήρηση […]