Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 29 Ιανουάριου 2015 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-01-2015 συνεδριάσεως.

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2014 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού από διακλάδωση προς Θεριακήσι μέχρι Δερβίζιανα», προϋπολογισμού € 82.000,00 με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», αναδόχου εταιρείας «Δημοσθένη Βήχα και Σία Ο.Ε.», μέχρι την 18-06-2015.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», μέχρι την 10-03-2015.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό Έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 20-06-2015.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΚΙΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-03-2015.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Τάση, μέχρι την 27-05-2015.
8. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/19-01-2015 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας-επιμόρφωσης και παραγωγής προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”», προϋπολογισμού € 60.500,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
10. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης, για την εκτύπωση τουριστικών χαρτών της Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης και κατανομή αυτής, για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας
12. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου: α) στην έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ., που διοργανώνεται στο Τελαβίβ, το χρονικό διάστημα 10-11/02/2015 και β) στην έκθεση GREKLAND PANORAMA, που διοργανώνεται στη Στοκχόλμη, το χρονικό διάστημα 13-15/02/2015.
13. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 15-12-2014, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (απομάκρυνση βράχων-κατολισθήσεις-καθιζήσεις κλ.π.) στο 28ο χλμ της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης και στην 43η Επαρχιακή οδό Κράψη-Ανατολική, που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει της αριθμ. 133462/5034/15-12-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 39/1716/15-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
15. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Η Ήπειρος του Θεόδωρου Αγγελόπουλου», με πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ιωαννιτών και έγκριση σχετικών δαπανών.
16. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση Δ.Χ. λεωφορείου, για την μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στη Θεσσαλονίκη, την 30-01-2015, με σκοπό την συμμετοχή τους στην 9η Διεθνή έκθεση zootechnia και για στην ημερίδα για «Παραγωγικά χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντων του Ελληνικού βούβαλου (Bubalus bubalis) σε παραδοσιακές συνθήκες».
17. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 3-2-2015 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 17-1-2014 έφεσης των Δημητρίου Ε. Βάρδια κλπ (υπόθεση υπαλλήλων STAGE) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας) και του ΟΑΕΔ.
18. Κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
19. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, και της ειδικής συμβούλου Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 27 έως 29-01-2015, προκειμένου να παραβρεθεί ως κεντρικός ομιλητής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην παρουσίαση της εκδήλωση με θέμα: «Πολιτιστικές Διαδρομές Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 27 έως 29-01-2015, προκειμένου να παραβρεθεί σε συζήτηση με θέμα: «Πολιτιστικές Διαδρομές» που διοργανώνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
21. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό σε υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την 34/1465/29-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

About Ομάδα Σύνταξης 86256 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*