Ερώτηση Χρ. Γκόκα για αναθεώρηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ

Ερώτηση Χρ. Γκόκα για αναθεώρηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ

Με σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου συμψηφισμού απαιτήσεων του ΟΓΑ με τις χορηγούμενες συντάξεις, λόγω οφειλών συνταξιούχων του προς αυτόν, ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του υπογραμμίζει αυστηρότητα του πλαισίου που ισχύει στον ΟΓΑ για τη ρύθμιση των οφειλών συνταξιούχων του, οφειλές που υφίστανται από πάσης φύσεως παροχές-επιδόματα που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως καθώς και από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές, και τονίζει την ανάγκη να επανεξεταστεί εκ νέου.

Σημειώνει συγκεκριμένα πως οι επιβαλλόμενες παρακρατήσεις, σε συνδυασμό και με τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της κρίσης που έχουν πλήξει σε σημαντικό βαθμό τα εισοδήματα, δημιουργούν τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη και τα όρια αδυναμίας εξασφάλισης ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης, καθώς υπάρχουν συνταξιούχοι με οφειλές που λαμβάνουν ήδη αρκετά χαμηλή σύνταξη, που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 300 ευρώ μηνιαίως, με τις παρακρατήσεις να αφορούν είτε το σύνολο της σύνταξης είτε ποσοστό 50%.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά από τον Υπουργό Εργασίας να επανεξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο συμψηφισμού – παρακρατήσεων επί των συντάξιμων αποδοχών και να αναλάβει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση ρυθμίσεων που θα προβλέπουν ένα πιο ήπιο καθεστώς διευθέτησης οφειλών με σαφώς πιο μικρά, από τα επιβαλλόμενα, ποσοστά παρακρατήσεων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του βουλευτή προς τον αρμόδιο Υπουργό:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου συμψηφισμού – ρύθμισης οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ
Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το καταστατικό ασφάλισης και συνταξιοδότησης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΠΔ 78/1998) και όσον αφορά στον συμψηφισμό απαιτήσεων του ΟΓΑ με τις χορηγούμενες συντάξεις λόγω οφειλών συνταξιούχων του προς αυτόν, προβλέπεται ένα πλαίσιο ρυθμίσεων, αρκετά αυστηρό, το οποίο, δεδομένης της κρίσης και των οικονομικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να επανεξεταστεί εκ νέου.

Πρόκειται για οφειλές από συντάξεις ή πάσης φύσεως παροχές-επιδόματα που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από το ταμείο καθώς και από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές.

Η αναστολή ολόκληρης της σύνταξης που προβλέπεται ή ακόμη και η παρακράτηση ποσοστού 50% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό, όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργούν τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη και τα όρια αδυναμίας εξασφάλισης ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης, καθώς υπάρχουν συνταξιούχοι με οφειλές που λαμβάνουν ήδη αρκετά χαμηλή σύνταξη, για παράδειγμα 400 ακόμα και 300 ευρώ μηνιαίως. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η οφειλή διαπιστώθηκε από το ταμείο μετά από αρκετό χρονικό διάστημα αφότου είχε χορηγηθεί η σύνταξη, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υπαιτιότητα των συνταξιούχων.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών με τέτοιο τρόπο που θα διευκολύνει και θα επιτρέπει στους συνταξιούχους να μπορούν παράλληλα να ανταποκριθούν στις βασικές τους καθημερινές ανάγκες.

Συνεπώς, θα μπορούσε για το σκοπό αυτό, να προωθηθεί ένα πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών των συνταξιούχων του ΟΓΑ που θα προβλέπει σαφώς πιο χαμηλά ποσοστά παρακρατήσεων επί των συντάξιμων αποδοχών τους.

Επειδή, λοιπόν, η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, κατ΄ ελάχιστο, για όλους τους πολίτες,

Επειδή, είναι χρέος της να προστατεύει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και εν γένει να μεριμνά και να δίνει λύσεις σε προβλήματα των πολιτών,

Επειδή, κανένας δεν πιστεύει πως η πολιτεία στερείται κοινωνικής ευαισθησίας, άλλωστε πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις που επιλύουν προβλήματα με έντονο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, όπως αυτές των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και αυτές που δρομολογούνται για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια,

Επειδή, στις νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εντάσσονται οι παραπάνω περιπτώσεις οφειλών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να επανεξετάσετε το πλαίσιο συμψηφισμού των οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ που ισχύει σήμερα;

2. Προτίθεστε να αναλάβετε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την προώθηση ρυθμίσεων που θα προβλέπουν ένα πιο ήπιο καθεστώς διευθέτησης οφειλών με σαφώς πιο μικρά, από τα επιβαλλόμενα, ποσοστά παρακρατήσεων;

About Ομάδα Σύνταξης 84459 Articles
To PrismaRadio.gr είναι τo ενημερωτικό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*